Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


Darivanje krvi rujan

POZIV darivateljima krvi

 

 

Poštovane darivateljice i darivatelji krvi i svi koji to želite postati, pozivamo Vas na akcije darivanja krvi. Veliki je nedostatak krvi i krvnih pripravaka. Dođite, darujte krv,  postanite članom najplemenitije obitelji.

              .

DDK ŠIBENIK: prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik

  • ● 6. rujna 2021./ ponedjeljak/ od 9.00 – 14.00 sati

 

DDK OTOKA MURTERA: sportska dvorana OŠ Murterski škoji

  • ● 7. rujna  2021./ utorak/ od 9.00 – 11.30 sati

 

DDK ZLOSELO IZ PIROVCA: prostorije DVD-a Pirovac

  • ● 11. rujna 2021./ subota/ od 9.00 – 11.00 sati

Pokažimo svoju solidarnost i veliko srce.

H v a l a!!!!

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE: DOSTAVNO VOZILO

Ur. broj: 170/21
Šibenik, 25. kolovoza 2021. godine
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da poziv za dostavu ponuda mogu preuzeti putem web stranice Gradskog društva Crvenog križa Šibenik (www.gdck-sibenik.hr). Sve eventualne izmjene i dopune dokumentacije biti će objavljene na navedenoj web stranici.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ZA PREDMET NABAVE: 
DOSTAVNO VOZILO
SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
Opći podaci
Podaci o predmetu nabave
Podaci o ponudi
Ostale odredbe
Prilog: Izjava o etičnosti poslovanja
Opći podaci
Podaci o naručitelju:
Naziv naručitelja: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik
Adresa/Sjedište Naručitelja: Šibenik, Eugena Kvaternika 2
OIB: 81557625324
Broj telefona: 022/219-258
Internetska stranica: www.gdck-sibenik.hr
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
Andrija Škugor, voditelj projekta FEAD
Telefon: 022/219-258, Mobitel: 091 5491652
Vrsta postupka nabave:
Nabava po pozivu za dostavu ponude
Vrsta ugovora o nabavi:
Ugovor o kupoprodaji
Podaci o predmetu nabave:
Opis predmeta nabave:
Nabava dostavnog vozila
Opis načina nuđenja: Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave
Tehničke karakteristike predmeta nabave:
1.Novo vozilo, godina proizvodnje: 2021. godina
2. Boja: Bijela
3.Vrsta motora: Eurodiesel
4.Snaga motora: 070 kW
5.Obujam motora: 1400 – 1600 cm3
6.Nosivosti: do 1000 kg  
7.Tip vozila: dostavno vozilo
8.Protuklizna gumena podna obloga u teretnom prostoru
9.Servo upravljač
10.Mjenjač manualni
11.Zračni jastuk za vozača 
12.Ručni klima uređaj 
13.Broj sjedala: 2
14.Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
15.Centralno zaključavanje
16.Električni podizači stakla
17.Svjetla za maglu sprijeda
18.Stražnji parkirni senzori
19.ABS uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju
20.Pričuvni kotač standardnih dimenzija smješten u osigurani prostor za prihvat istog
Rok isporuke: 10 dana od dana prihvaćanja ponude
Podaci o ponudi:
Sadržaj ponude:
Svaki je ponuditelj dužan uz ponudu priložiti:
Detaljne karakteristike vozila osobito one koje su navedene pod točkom 2.3., te ostale pogodnosti ako ih nudite i informacije o elementima ponude. Potrebno je također dostaviti fotografiju predmeta nabave ili slike iz kataloga ponuđenog vozila.
Izjavu ponuditelja o etičnosti poslovanja (obrazac u prilogu)
Način izrade ponude:
Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu za dostavu ponuda te treba sadržavati sve elemente propisane Pozivom.
Način dostave ponuda:
Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte. 
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
Način određivanja cijene ponude:
Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama s posebno istaknutim PDV-om. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Jezik i pismo ponude:
Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u ponudi. Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
Ostale odredbe: 
Rok za dostavu ponuda:
Ponude je potrebno dostaviti do 31. kolovoza 2021. godine.
Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Rok, načini i uvjeti plaćanja:
Rok, način i uvjeti plaćanja uređuju se ugovorom kojeg će naručitelj sklopiti s odabranim ponuditeljem. 
¸IZJAVA O ETIČNOSTI POSLOVANJAIZJAVA O ETIČNOSTI POSLOVANJA
kojom ja: _________________________________________________________________(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane)

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskom subjekta:____________________________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
Izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam,
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za gospodarski kriminal, prijevaru, neisplatu plaća i doprinosa, neisplatu minimalne plaće, utaju poreza…

U______________________ M.P. _______________________         (mjesto i datum) (potpis odgovorne osobe      Ponuditelja)
link za preuzimanje 

APEL darivateljima krvi

APEL darivateljima krvi
 Poštovane darivateljice i darivatelji krvi i svi koji to želite postati,
pozivamo Vas na akcije darivanja krvi. Veliki je nedostatak krvi i krvnih
pripravaka. Dođite, darujte krv, postanite članom najplemenitije obitelji.
.
DDK ŠIBENIK: prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik
● 9. kolovoza 2021./ ponedjeljak/ od 9.00 – 14.00 sati
DDK Jurjevgrad Tribunj: prostorije Kulturnog centra u Tribunju
● 10. kolovoza 2021./ utorak/ od 9.00 – 10.30 sati
DDK ŠIBENIK: prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik
● 13. kolovoza 2021./ petak/ od 9.00 – 13.00 sati
Pokažimo svoju solidarnost i veliko srce.
H v a l a!!!!

Svjetski Dan zaštite okoliša, Slikovnica Nizvodno Krkom

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, u suradnji sa OŠ Jurja Šižgorića, pod vodstvom mentorice Helene Šarić, održana je promocija slikovnice “Nizvodno Krkom”, na travnatoj površini ispred katedrale Sv. Jakova, pored kluba Azimuta. Šibenik je grad koji obiluje prirodnim znamenitostima, koje su opisane u slikovnici “Nizvodno Krkom”. Važno je raditi s djecom kako bih se od najmlađe dobi osvještavalo o važnosti zaštite okoliša. Hrana koju jedemo, zrak koji udišemo, voda koju pijemo i klima zbog koje je naš planet nastanjiv potječu iz prirode. Pa ipak, danas su iznimna vremena u kojima nam priroda šalje poruku: “Da bismo se brinuli o sebi, moramo voditi brigu o prirodi.”

Darivanje krvi srpanj

  Poštovane darivateljice i darivatelji krvi i svi koji to želite postati, pozivamo Vas na akcije darivanja krvi. Postanite članom najplemenitije obitelji, darujte krv.

              .

DDK ŠIBENIK: prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik

  • ● 12. srpnja 2021./ ponedjeljak/ od 9.00 – 14.00 sati

 

DDK PU Šibenik: prostorije restorana PU, u Mandalini

  • ● 13. srpnja 2021./ utorak/ od 9.00 – 11.00 sati

 

DDK Jurjevgrad iz Tribunja: prostorije Kulturnog centra Tribunj

  • ● 16. srpnja 2021./ petak/ od 9.00 – 11.00 sati

 

Pokažimo svoju solidarnost i veliko srce.

H v a l a!!!!

 

 

 

                                 

 

 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu