Nadzorni odbor broji 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Izborno-konstituirajućoj sjednici Skupštine iz redova zastupnika na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Članovi Nadzornog odbora između svojih članova biraju predsjednika.

O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu (članak 28. Statuta)

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu