Ur. broj: 170/21
Šibenik, 25. kolovoza 2021. godine
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da poziv za dostavu ponuda mogu preuzeti putem web stranice Gradskog društva Crvenog križa Šibenik (www.gdck-sibenik.hr). Sve eventualne izmjene i dopune dokumentacije biti će objavljene na navedenoj web stranici.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ZA PREDMET NABAVE: 
DOSTAVNO VOZILO
SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:
Opći podaci
Podaci o predmetu nabave
Podaci o ponudi
Ostale odredbe
Prilog: Izjava o etičnosti poslovanja
Opći podaci
Podaci o naručitelju:
Naziv naručitelja: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik
Adresa/Sjedište Naručitelja: Šibenik, Eugena Kvaternika 2
OIB: 81557625324
Broj telefona: 022/219-258
Internetska stranica: www.gdck-sibenik.hr
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
Andrija Škugor, voditelj projekta FEAD
Telefon: 022/219-258, Mobitel: 091 5491652
Vrsta postupka nabave:
Nabava po pozivu za dostavu ponude
Vrsta ugovora o nabavi:
Ugovor o kupoprodaji
Podaci o predmetu nabave:
Opis predmeta nabave:
Nabava dostavnog vozila
Opis načina nuđenja: Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave
Tehničke karakteristike predmeta nabave:
1.Novo vozilo, godina proizvodnje: 2021. godina
2. Boja: Bijela
3.Vrsta motora: Eurodiesel
4.Snaga motora: 070 kW
5.Obujam motora: 1400 – 1600 cm3
6.Nosivosti: do 1000 kg  
7.Tip vozila: dostavno vozilo
8.Protuklizna gumena podna obloga u teretnom prostoru
9.Servo upravljač
10.Mjenjač manualni
11.Zračni jastuk za vozača 
12.Ručni klima uređaj 
13.Broj sjedala: 2
14.Vozačevo sjedalo podesivo po visini, dužini i nagibu
15.Centralno zaključavanje
16.Električni podizači stakla
17.Svjetla za maglu sprijeda
18.Stražnji parkirni senzori
19.ABS uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju
20.Pričuvni kotač standardnih dimenzija smješten u osigurani prostor za prihvat istog
Rok isporuke: 10 dana od dana prihvaćanja ponude
Podaci o ponudi:
Sadržaj ponude:
Svaki je ponuditelj dužan uz ponudu priložiti:
Detaljne karakteristike vozila osobito one koje su navedene pod točkom 2.3., te ostale pogodnosti ako ih nudite i informacije o elementima ponude. Potrebno je također dostaviti fotografiju predmeta nabave ili slike iz kataloga ponuđenog vozila.
Izjavu ponuditelja o etičnosti poslovanja (obrazac u prilogu)
Način izrade ponude:
Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu za dostavu ponuda te treba sadržavati sve elemente propisane Pozivom.
Način dostave ponuda:
Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte. 
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
Način određivanja cijene ponude:
Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama s posebno istaknutim PDV-om. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Jezik i pismo ponude:
Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u ponudi. Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
Ostale odredbe: 
Rok za dostavu ponuda:
Ponude je potrebno dostaviti do 31. kolovoza 2021. godine.
Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Rok, načini i uvjeti plaćanja:
Rok, način i uvjeti plaćanja uređuju se ugovorom kojeg će naručitelj sklopiti s odabranim ponuditeljem. 
¸IZJAVA O ETIČNOSTI POSLOVANJAIZJAVA O ETIČNOSTI POSLOVANJA
kojom ja: _________________________________________________________________(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane)

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskom subjekta:____________________________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
Izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam,
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za gospodarski kriminal, prijevaru, neisplatu plaća i doprinosa, neisplatu minimalne plaće, utaju poreza…

U______________________ M.P. _______________________         (mjesto i datum) (potpis odgovorne osobe      Ponuditelja)
link za preuzimanje 
https://drive.google.com/file/d/1mGGqv1eXCgTfaDLt83yP9RwtMYM1dtOA/view?usp=sharing