Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa i člancima 12. i 13. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije, dana 28.prosinca 2022. godine, donosi odluku o objavi Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa i člancima 12. i 13. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije, dana 28.prosinca 2022. godine, donosi odluku o objavi  INTERNOG NATJEČAJA
Za izbor ravnatelja/ ice  Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije na mandatno razdoblje (2023-2027). 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi - završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremiZa natječaj je potrebno priložiti:Molbu,Životopis,Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),Motivacijsko pismo,Vizija rada za mandatno razdobljeAko se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, treba dostaviti Izvješće o radu i pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti za proteklo mandatno razdoblje.Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ-Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije, Eugena Kvaternika 2, 22 000 Šibenik s naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.Natječaj će biti objavljen na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave internog natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Predsjednik DCK Šibensko-kninske županije        mr.sc. Damir VlaićUR.BROJ: 42-02/22Šibenik, 28. prosinca 2022.

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu