Ravnatelj GDCK Šibenik predstavlja i zastupa Društvo, naredbodavac  je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima. Za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini te Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja (članak 30. Statuta).

 Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik je Antonia Gregov Jukić

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu