Služba traženja obavlja slijedeće poslove:

- obavješćivanje i traženje žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja;

- pribavlja i zaprima podatke i dokumente iz službenih i svih drugih izvora za osobe zakoje je nadležna

- evidentira, klasificira i obrađuje podatke,

- zaprima zahtjeve za pokretanje traženja i poduzima samo traženja za nestale osobe,

- izvjećuje tražitelja o dobivenim podacima, organizira spajanje razdvojenih članovaobitelji itd.

 

Poslovi Službe traženja obavljaju se u ratu i u miru.

 

Služba traženja Gradskog društva Crvenog križa pruža slijedeće usluge:

 

Poruke Crvenog križa

 

U vrijeme rata kada se putem pošte ili telefona ne može uspostaviti kontakt s članovima obitelji,poruke Crvenog križa su vrlo često jedini način za članove obitelji razdvojenih sukobom (ili prirodnim ili katastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem) da ponovo uspostave odnosno održe kontakt.

Obiteljska poruka je poseban obrazac koji sadrži slijedeće elemente:

- osnovne podatke o pošiljatelju poruke

- osnovne podatke o primatelju poruke

- sadržaj poruke

- potpis i srodstvo pošiljatelja s primateljem

- datum kada je poruka poslana.

Obiteljske poruke proslijeđuju se Hrvatskom Crvenom križu Nacionalnom društvu Službe traženja koji dalje proslijeđuje istu.

 

Zahtjev za traženje

 

Od 2007. godine koriste se novi obrasci u radu Službe traženja:

 

Mirnodopsko traženje

Zahtjev za traženje mogu podnijeti isključivo članovi obitelji koji više od šest mjeseci nemaju kontakta s traženom osobom. Članovi obitelji koji nemaju informacije o svojim rođacima nakon oružanih sukoba, unutarnjih nemira ili prirodnih katastrofa, nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti pokreću traženje na odrđenom obrascu koji sadrži:

- osobne podatke o traženoj osobi,

- podatke o nestanku (datum i mjesto posljednjih vijesti, okolnosti koje su dovele do prekida kontakta, Ime i prezime članova obitelji koje bi mogle pomoći u traženju, ostali podaci koji mogu pomoći u traženju);

- podatke o tražitelju

 

Zahtjev za traženje za vrijeme oružanog sukoba u Republici Hrvatskoj

Posebni zahtjev koji sadržava:

- osobne podatke o traženoj osobi

- podaci o nestanku (datum, mjesto i općina nestanka, okolnosti nestanka, izvor informacija o nestanku te imena i prezimea i adrese članova obitelji i osoba ili institucija koje mogu pomoći u traženju),

- da li je osoba primala poruke Crvenog križa

- posljednje mjesto zatočenja (ako je osoba bila uhićena)

- izvor informacija o zatočenju

- ostali podaci koji mogu pomoći u traženju

- podaci o tražitelju i srodstvo s traženom osobom.

 

Nakon pronalaska osobe i rješavanja njezine ekshumacije i identifikacije (ukoliko seradi o ubijenoj osobi) ili uspostave kontakta s članovima obitelji. Predmet traženja se zatvara. Tada se ispunjava Izjava za zatvaranje zahtjeva za traženje.

U tiskanici se navode okolnosti zbog čega se predmet traženja zatvara.

 

U Gradskom društvu Crvenog križa Službi traženja također se mogu podnijeti Zahtjevi za izdavanjem potvrde od Međunarodnog odbora Crvenog križa o vremenu provedenom u zarobljeništvu. Traženi podaci uz točno vrijeme provedenom u zarobljeništu ispunjavaju se u lokalnom Društvu Crvenog križa koji upućuje zahtjev Nacionalnom uredu Službe traženja.Ukoliko ih je u vrijeme zarobljeništva posjetio MOCK i popisao, u vrlo kratkom roku se dobije tražena potvrda.

Služba traženja je u obvezi, osim gore navedenih tiskanica uzimati i ANTIMORTALNE PODATKE za osobe koje su ekshumirane. Tu je vrlo detaljan opis osobe a nakon toga slijedi obavješćivanje obitelji za uzimanje uzoraka krvi za DNA analizu.

Svi poslovi Službe traženja iziskuju od osobe koja vodi te poslove veliku profesionalnost, strpljivost i razumijevanje i spremnost u svakom trenutku osobama koje traže svoje članove obitelji dati određene informacije.

 

 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu